ביטוח לאומי ונכויות

 זכויות חולים ונכים שבאחריות הביטוח הלאומי 

  קצבאות הביטוח הלאומי לחולים ונכים

 מבוא

הקובץ כולל מידע כללי לגבי זכויות ושירותים העומדים לרשות חולים ונכים במסגרת הביטוח הלאומי.

מומלץ לבדוק את הזכויות ע"י פנייה לביטוח הלאומי ו/או בסיוע של עו"ד המתמחה בתחום זה.

   1.   קצבת נכות כללית

   1.1.  ככלל קצבת נכות משולמת למי שאבד את כושרו להשתכר עקב נכות רפואית או שפחת כושרו להשתכר בלפחות 50% או לעקרת בית שכושרה לתפקד במשק הבית צומצם בלפחות 50% .

   1.2. הזכאות יכולה להתבטא בקצבה חודשית או שיקום מקצועי. שיעור הקצבה נקבע בהתאם לאחוזי הנכות הנקבעים על ידי המוסד לביטוח לאומי ותנאים נוספים שקבע מוסד זה.

לפירוט מקיף של הזכויות ותהליך הגשת התביעה מאתר הביטוח הלאומי לחץ כאן

2.   קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים

   2.1.  לקצבה זכאים גברים ונשים עד גיל הפרישה, המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה או שהם זקוקים להשגחה רבה של אדם אחר בפעילות היום יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית, ושליטה על הפרשות ) או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים להם או לאחרים .

   2.2.  שיעור הקצבה נקבע בהתאם לתלותו של אדם בעזרת הזולת לעשיית פעולות היום-יום או השגחה עליו.

  לפירוט מקיף של הזכויות ותהליך הגשת התביעה מאתר הביטוח הלאומי לחץ כאן

 3.   קצבת ניידות

   3.1. גמלת ניידות מעניקה הטבות למי שיש להם ליקויים ברגלים המגבילים אותם בניידות. הקצבה משולמת מכספי אוצר המדינה על פי הסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר לבין הביוח הלאומי.

  לפירוט מקיף של הזכויות ותהליך הגשת התביעה מאתר הביטוח הלאומי לחץ כאן

 לעיון במצגת של הביטוח לאומי הכוללת מידע מקיף על תהליך הטיפול במימוש זכויות בתחום הניידות לחץ כאן 

4.   גמלת ילד נכה

   4.1. הגמלה משלמת לילדים בגלאים 91 ימים ועד 18 שנה, בהתאם ללקויים השונים מידת התלות בזולת. ילד הזכאי לגמלה בגין יותר מלקוי אחד, תשלם לו הגמלה על פי הליקוי המזכה אותו בגמלה גבוהה יותר.

   4.2. במקרה של המופיליה : ילד הזקוק אחת לחודש לפחות לעירוי של- דם תחליפי דם, ותכשירים נגד זיהום. החוק התייחס למתן הפקטור ולא למספר הדימומים.

  לפירוט מקיף של הזכויות ותהליך הגשת התביעה מאתר הביטוח הלאומי לחץ כאן

להסבר בנוגע דמי מחיה, עזרה ללימודים וסדורים לילד נכה וכן התיקון להגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה מאתר אהב"ה לחץ כאן

 5.   שיקום מקצועי

   5.1.  אנשים עם נכות, נפגעי עבודה ואלמנותיהם  המקבלים קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה,זכאים נוסף על הקצבאות המוענקות להם על ידי הביטוח הלאומי, גם לשיקום מקצועי שמטרתו להקנות מקצוע ולסייע בהשתלבות בעבודה.

  לפירוט מקיף של הזכויות ותהליך הגשת התביעה מאתר הביטוח הלאומי לחץ כאן

6.    פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי

   6.1.  מקבל קצבת נכות שאין לו הכנסה אחרת פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, כל עוד הוא מקבל קצבה.

   6.2. מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות לשנה ומעלה, פטור מתשלום ביטוח לאומי גם אם יש לו הכנסה נוספת. אם הוא עובד, אזי חייב בתשלום.

   6.3. פרטים ניתן לקבל במחלקת הגבייה במוסד לביטוח לאומי.

 לפירוט הזכויות שמגיעות לנכים לחץ כאן

7. ועדות רפואיות

גופים שונים במדינה מקיימים ועדות רפואיות לקביעת אחוז נכות, הטבות ניידות, בדיקת כושר עבודה וכו'. לעיון בהסברים על כל אחת מהועדות הפועלות בביטוח הלאומי, במשרד הבטחון ובקרנות הפנסיה לחץ כאן

8. לזכויות ופיצויי נפגעי עירוי דם ( HIV ) לחץ כאן 

הערה: חולי המופיליה, שאינם רוצים להיחשף יש אפשרות לפנות לגבי שירותים מיוחדים ו/או מיצוי זכויות בביטוח לאומי, ישירות לביטוח לאומי בירושלים ולא בסניפים, כדי לשמור על סודיות רפואית מרבית.

 להסבר מפורט בנושא קצבאות לחץ כאן 

להורדת מצגת הביטוח הלאומי בנושא נכויות לחץ כאן

לפטור מתשלום אגרת טלוויזיה

 בד"כ אין כפל גמלה ויש לבדוק כל מקרה לגופו בביטוח הלאומי 

RootID: 87
NodeID: 4074
Dic: rtl
Layout:2
Template: /site/RichText/RichTextSite.ascx
nodeID: 4074
Version: 6.5.0.0
Build Time: 13/02/2017 17:00:34